Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Kan ik zo een afspraak maken of moet dit via de huisarts?

Met welke klachten kom ik bij u en waarmee moet ik naar de huisarts?

Moet je erin geloven wil het werken?

Wat is het verschil tussen een homeopathisch arts en een klassiek homeopaat?

Ik weet dat sommige homeopaten ook kunnen meten of geneesmiddelen kunnen testen; doet u dat ook?

Is een therapie die al 200 jaar dezelfde methode en geneesmiddelen gebruikt niet achterhaald?

Hoe werkt het eigenlijk?

Hoe kan het dat zo’n paar van die kleine korreltjes zolang kunnen werken?

Is homeopathie veilig?

Hebben homeopathische middelen bijwerkingen?

Mag je middelen nemen als je zwanger bent of borstvoeding geeft?

Waaruit zijn homeopathische geneesmiddelen samengesteld?

Ik heb een suikervrij dieet of ben diabeet, mag ik dan homeopathie gebruiken?

Ik heb wel eens gehoord dat het eerst erger moet worden voordat het helpt. Hoe zit dat?

Ze zeggen dat het wel helpt maar dat je geduld moet hebben. Hoe snel helpt zo’n middel?

Hoe lang duurt nu een homeopathische behandeling van een chronische aandoening?

Moet ik nu mijn hele leven die korrels slikken?

Mag je koffie of pepermunt gebruiken tijdens de behandeling?

Kan je homeopathische middelen gebruiken naast reguliere geneesmiddelen?

Moet ik op dieet wil een middel helpen?


Kan ik zo een afspraak maken of moet dit via de huisarts ?
U kunt zelf een afspraak maken; het is wel prettig als uw huisarts van de behandeling afweet. Is uw huisarts het niet eens met uw bezoek aan mij, vraag dan waarom. Wees niet bang vragen aan uw huisarts te stellen. Gelukkig hebben de meeste huisartsen geen enkel bezwaar tegen het bezoek aan mij, als homeopathisch arts en hebben ze misschien in uw geval nog niet aan de homeopathie gedacht.
Terug naar boven.

Met welke klachten kom ik bij u en waarmee moet ik naar de huisarts ?
Als u bij mij onder behandeling bent en er treden veranderingen in uw gezondheid op, zoals het ontstaan van nieuwe klachten, neem dan met mij contact op. Samen kunnen we bespreken of een bezoek aan uw huisarts aangewezen is.
Het kan zijn dat ik in het weekend of ’s avonds niet direct bereikbaar ben en de klachten ernstig lijken, neem dan kontact op met de dienstdoende huisarts of huisartsen post.
Terug naar boven.

Moet je erin geloven wil het werken ?
Elke behandeling, of dat nu een behandeling met reguliere geneesmiddelen, of van de fysiotherapeut of van een acupuncturist is, het slaat beter aan als u er positief tegen over staat. Dat geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen ! Zelfs dieren en baby’s reageren prima op homeopathische middelen, waarbij suggestie geen rol speelt.
Wetenschappelijk staat vast dat homeopathische geneesmiddelen, ook de hoge potenties, meer doen dan een placebo of fopmiddel. (zie wetenschap)
Terug naar boven.

Wat is het verschil tussen een homeopathisch arts en een klassiek homeopaat ?
Een homeopathisch arts heeft naast zijn artsenstudie een opleiding homeopathie gevolgd. Hij is dus op twee manieren geschoold. Een klassiek homeopaat is een therapeut, geen arts. Deze heeft alleen een opleiding in de homeopathie gevolgd met enige medische basiskennis en is niet getraind in het stellen van een medische diagnose. Beiden passen de homeopathie vaak op een zelfde manier toe.
Terug naar boven.

Ik weet dat sommige homeopaten ook kunnen meten of geneesmiddelen kunnen testen; doet u dat ook ?
Ja, het is mogelijk met behulp van Bioresonantie te bepalen of een middel goed past. Meestal bepaal ik eerst vanuit de homeopathische anamnese, uw verhaal, welke middelen ik het best vind passen. Hierna meet ik van welk middel we het best effect kunnen verwachten. Er zijn meerdere testmethodes zoals de VEGA test, electro-acupunctuur volgens Voll of "Touch for Health", ik doe dat met de Bicom, de bioresonantie. 
Terug naar boven.

Is een therapie die al 200 jaar dezelfde methode en geneesmiddelen gebruikt niet achterhaald ?
De homeopathische principes berusten op natuurwetten, net zoals de zwaartekracht of wetten van de elektriciteit en zijn daarom blijvend geldend. De gebruikte geneesmiddelen zijn stoffen die vaak ouder zijn dan de mens. Deze stoffen hadden op een van uw voorouders honderd jaar geleden dezelfde uitwerking kunnen hebben als momenteel op u.
Het is wel zo dat nieuwe invloeden op de mens zoals televisie, autorijden en ons jachtige leven andere symptoombeelden oproepen.
Daarnaast worden steeds nieuwe homeopathische middelen op hun genezende werking onderzocht en toegevoegd aan de homeopathische apotheek. Dat geeft nieuwe mogelijkheden, maar oude middelen zijn niet achterhaald. Elk middel heeft zijn eigen plaats. Een huidige ontwikkeling is nader te kijken naar verwantschap van middelen. Bijvoorbeeld de plantenfamilie of de plaats in het periodiek systeem van de elementen. Zo kan studie van familie eigenschappen nieuwe gegevens opleveren.
Terug naar boven.

Hoe werkt het eigenlijk ?
De precieze werking van de homeopathie is tot op heden niet bekend en nog onderwerp van studie. We weten wel welk middel we bij welke patiënt moeten toepassen om te genezen, dus hoe we het moeten toepassen, maar waarom het werkt weten we niet. Maar dat is wel vaker in het leven. De aspirine werd in 1899 op de markt gebracht, de verklaring van de werking, wat het precies doet in ons lichaam, is pas de laatste tien jaar duidelijk geworden.
Om toch een verklaring te geven, zou u zich kunnen voorstellen dat een homeopathisch middel informatie geeft aan het organisme, dat ziek en dus uit balans is. Hiermee is het organisme in staat zelfherstel op gang te brengen. Waarschijnlijk wordt informatie van de uitgangsstof tijdens het potentiëren over gebracht op het oplosmiddel, de alcohol of water. Er zijn onderzoeken waarbij aangetoond is dat water informatie kan vasthouden, dus een soort geheugen heeft. Interessant is dan te bedenken dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat.
Terug naar boven.

Hoe kan het dat zo’n paar van die kleine korreltjes zolang kunnen werken?
Hoge C en K potentie, bijvoorbeeld een 200K of een C1000, worden vaak éénmalig gegeven en de reacties afgewacht.
Het kan zo zijn dat u pas na 1 of 2 maanden het middel hoeft te herhalen. Het is niet zo dat de korrels zolang in het lichaam blijven circuleren. Waarschijnlijk is de prikkel zelf wel veel sneller uitgewerkt maar is het organisme in staat de betere balans een langere tijd vast te houden. De lange werking kan verstoord worden door heftige emoties, door medicatie zoals narcosemiddelen of verdovingen bij de tandarts, tranquillizers en drugs. De negatieve werking van koffie op de werking van homeopathische geneesmiddelen wordt door velen genoemd, echter ook door velen betwijfeld. Zelf acht ik een geringe koffieconsumptie tijdens een homeopathische behandeling niet schadelijk.
In mijn praktijk gebruik ik vaak LM potentie;, deze zijn anders van aard dan de C en K potenties. De werking is wel diep, maar de werkingsduur van het middel is veel korter.
Deze potenties worden vaak dagelijks of wekelijks genomen. Dus hebben stoorfactoren minder invloed op de behandeling en is de dosering beter bij te sturen.
Terug naar boven.

Is homeopathie veilig?
Ja, indien met verstand gebruikt is de behandeling met homeopathische geneesmiddelen veilig .De middelen in gepotentiëerde vorm boven de D8 bevatten nauwelijks moleculen van de oorspronkelijke uitgangsstof. Dus vergiftigingen zijn niet te verwachten. Wel kan het zijn dat het in grotere hoeveelheden en voor langere tijd nemen van potenties beneden de D5 van sterk giftige stoffen schadelijk is.
Mensen, die gevoelig zijn voor een bepaald homeopathisch middel, kunnen reageren met het vertonen van geneesmiddelsymptomen. Zij doen als het ware een geneesmiddel proef. (zie geneesmiddelproef). Stoppen is dan nodig en na enige tijd verdwijnen de symptomen vanzelf. U begrijpt dat bij dit soort situaties begeleiding door een homeopathisch arts nodig is.
Terug naar boven.

Hebben homeopathische geneesmiddelen bijwerkingen?
De hogere potenties hebben geen bijwerkingen, maar kunnen wel reacties oproepen. Zie daarvoor het kopje "reacties".
Dit kunnen genezende reacties zijn, maar ook reacties die erop wijze dat het middel niet past. In al die gevallen kunt u het best het middel stoppen en met een homeopathisch arts overleggen.
Een middel wordt zó uitgezocht dat het precies uw klachten en symptomen dekt, dus bij u geheel past, dan zijn er geen bijwerkingen te verwachten. Is het middel voor een deel passend dan kan het wel zijn dat een deel van de werking ongewenst is, dan kunnen we spreken we van een bijwerking. We zien dat vaker bij niet goed gekozen lage potenties.
Terug naar boven.

Mag je middelen nemen als je zwanger bent of borstvoeding geeft?
In de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding dient u elk risico te vermijden, dus ook voorzichtig met homeopathie. Het gebruik van lage potenties D6 en lager mijd ik, omdat deze toch giftige bestanddelen kunnen bevatten. Van enkele kruiden staat vast dat ze problemen geven, een waarschuwing staat dan op de verpakking.
Echte schade voor het kind door gebruik van homeopathische middelen is niet gerapporteerd. Zelf geef ik in de zwangerschap alleen een middel als er een echte indicatie is. Veel vervelende zwangerschapsklachten zijn goed met homeopathie te behandelen, maar dan wel met verstand van zaken.
Indien u al bezig bent met een homeopathisch geneesmiddel tijdens een constitutie behandeling en u wordt zwanger, ga dan na overleg gewoon door met het middel.
Men kan zeggen dat, als de moeder beter in balans is, dat alleen maar voordelig voor het ontwikkelend kind kan zijn.
Terug naar boven.

Waaruit zijn homeopathische geneesmiddelen samengesteld?
Homeopathische geneesmiddelen zijn verdunningen op water en alcohol die krachtig zijn geschud. Wij noemen dat potenties. De druppels bevatten 50% alcohol en zijn minder geschikt voor inname door kinderen.
Vaak worden deze vloeibare potenties geïmpregneerd in suiker korrels, zogenaamde granuli Deze granuli zijn makkelijker te doseren en in te nemen, daardoor ook voor kleine kinderen geschikt. Onoplosbare stoffen worden verwreven met melksuiker en tot tabletten verwerkt.
Terug naar boven.

Ik heb een suikervrij dieet of ben diabeet, mag ik dan homeopathie gebruiken?
De korrels of granuli of bevatten 20% lactose of melksuiker, dwz 10 mg per korrel.
Deze hoeveelheid is zelfs voor lactose-overgevoelige mensen vaak goed te verdragen. Geen probleem bij diabetes of mensen met een suikervrij dieet.

Tabletten wegen 100mg en bevatten 100 mg lactose. Bij splitsing van melksuiker in het lichaam komt een deel glucose en een deel galactose vrij.
Dus inname van 3 dd 2 tabletten geeft 300 mg glucose, hetgeen voor een diabeet of iemand met een suikervrijdieet geen probleem is.

De druppels bevatten 50% alcohol en in een dosering van 3 dd 10 tot 20 druppels geen probleem voor een diabeticus. Terug naar boven.

Ik heb wel eens gehoord dat het eerst erger moet worden voordat het helpt. Hoe zit dat?
Het komt voor dat er eerst een korte verergering van bestaande klachten optreedt voordat de verbetering inzet. Dit kan uren tot enkele dagen duren. U kunt zich voorstellen dat het organisme de strijdt aanbindt met de ziekte, hetgeen tot opvlamming van de symptomen kan leiden. Deze verergering leidt niet tot levensgevaarlijke toestanden, maar kan wel een reden zijn contact met mij op te nemen. Een misverstand is dat de verergering nodig zou zijn om te genezen. Dat is dus niet zo. De meeste verergeringen treden op hoge K en C potenties, LM potenties geven mildere reacties.
Terug naar boven.

Ze zeggen dat het wel helpt maar dat je geduld moet hebben. Hoe snel helpt zo’n middel?
Een homeopathisch middel kan snel helpen. Vooral bij acute klachten kan een passend middel zeer snel , binnen minuten tot uren werken. Iemand voelt zich rustiger worden en valt vaak in slaap. Werkt een middel bij acute klachten niet binnen een dag, dan is de keus verkeerd.
Bij chronische klachten echter is het anders. Ik neem meestal 6 tot 8 weken om het effect af te wachten. Is er geen reactie dan verander ik van middel. Echter soms zie ik de eerste week al verandering, soms gaat het geleidelijk en verminderen de klachten bijna zonder dat iemand het zich bewust is. Krijgt u een middel, geef het dan echt de tijd en wacht af. Een verbetering kan zich snel inzetten, maar daarmee is een chronische ziekte nog niet genezen. Dus toch geduld !
Terug naar boven.

Hoe lang duurt nu een homeopathische behandeling van een chronische aandoening?
Bij de behandeling van een chronische ziekte kunt u wel vrij snel gunstig reageren, als we het goede middel te pakken hebben, maar de genezing moet zich doorzetten. Vaak verloopt de behandeling in fasen, waarbij ook oude klachten tijdelijk even terug kunnen komen of er periode van terugval is. Dit hoort er allemaal bij. Wel zult u merken dat geleidelijk de energie verbetert en u zich geestelijk beter voelt.
Soms neemt het zoeken van het juiste middel flink wat tijd en moeten we een paar keer van middel wisselen, voordat het gunstige beloop daar is.
De duur van de behandeling kan zo variëren van meerdere maanden tot jaren.
De homeopathische behandeling van een chronische ziekte is soms net schaken, je moet met de juiste tactiek en juiste openingszet starten om later in het eindspel de overwinning te kunnen behalen.
Terug naar boven.

Moet ik nu mijn hele leven die korrels slikken?
Nee, een homeopathische behandeling volgt u enige tijd, waarbij het doel is weer zelf gezond te worden. U heeft dan geen middelen meer nodig. Wel kan het zijn dat u toch een bepaalde gevoeligheid heeft voor het ontwikkelen van bepaalde klachten, zoals eczeem of hoofdpijn en u later deze klachten weer eens terugkrijgt. U kunt dan weer de behandeling oppakken. Ik zie vaak mensen terug als er zich een moeilijke fase in hun leven voordoet. Door bijvoorbeeld stress of nare gebeurtenissen is er dan een terugval en is bijsturing nodig.
Bij kinderen kan het verstandig zijn hun ontwikkeling homeopathisch te laten begeleiden en zo eens in het jaar samen de verandering in groei en gedrag te bespreken. Zonodig geef ik dan een constitutie middel.
Terug naar boven.

Mag je koffie of pepermunt gebruiken tijdens de behandeling?
Hierover wordt in de homeopathie verschillend gedacht en het is moeilijk vaste feiten hierover te vinden. Veelal praat de ene homeopaat de ander na. Ik heb de meeste mensen prima zien reageren zonder de koffie te hoeven stoppen of andere tandpasta te hoeven laten gebruiken. Ik hanteer de volgende regels:
 • Mensen die meer dan 3 kopjes gebruiken, koffie stoppen.
   
 • Middel niet innemen rond het tandenpoetsen of koffie drinken.
   
 • Geen scherpe menthol snoepjes.
   
 • Wil het niet verbeteren, stop dan eens met alle koffie en neem een pepermuntvrije tandpasta (Weleda,of Homeofresh).
   
 • Hasj dient u geheel niet te gebruiken tijdens de behandeling.
  U moet zich realiseren dat bij het dagelijks nemen van een LM potentie stoorfactoren weinig problemen geven.
Terug naar boven.

Kan je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere geneesmidden?
Het is geen bezwaar homeopathie naast reguliere geneesmiddelen te gebruiken.
Als u enkel met homeopathie kunt volstaan is dat mooi, maar helaas niet bij elke patiënt mogelijk. Vaak kunt u ook niet zonder gevaar stoppen met de reguliere medicijnen. Als u later goed reageert op de homeopathische behandeling kunnen we kijken of in overleg met uw huisarts of specialist de medicijnen kunnen afbouwen.
Terug naar boven.

Moet ik op dieet wil een middel helpen?
Nee dat is niet nodig om het middel te laten werken. Bij bepaalde aandoeningen kan het wel verstandig zijn de voeding aan te passen; hierover ontvangt u dan advies.
Zo is het verstandig bij drukke kinderen de suikers en frisdranken eens te stoppen.
Bij reumatische aandoeningen kan het schelen in de pijn minder vlees te eten.
Bij chronische slijmvorming in de luchtwegen kan het verstandig zijn minder zuivel te gebruiken.
Terug naar boven.