Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Visie ziekte en gezondheid

Visie ziekte en gezondheid

Visie ziekte en gezondheid

 
De mens, als levend wezen, is een eenheid, lichamelijk, geestelijk en spiritueel.
Hij streeft naar een stabiele basis waaruit groei en ontwikkeling mogelijk is.
 
De basis van voortbestaan van leven is zelfregulatie. Zelfregulatie berust op het zogenaamde zelfherstellend, zelfgenezend vermogen. De mogelijkheden tot zelfherstel verschilt van persoon tot persoon en wordt bepaald door iemands erfelijke aanleg en ontwikkeling.
Zelfregulatie berust op een dynamische balans tussen lichamelijke functies en mentale factoren.
 
Gezondheid betekent een stabiele balans binnen het hele systeem in wisselwerking met de omgeving. Zo functioneert het zelfgenezend vermogen optimaal en is daarmee opgewassen tegen verstoringen vanuit de omgeving.
 
Ziekte is niets anders dan een storing in het zelfherstellend vermogen. Wordt dus bepaald door aanleg (erfelijke factoren) en leefstijl (omgevingsfactoren).
 
Behandeling heeft tot doel een duurzame gezondheid te bereiken.
Dit kan door:
1/  het stimuleren van het zelfherstellend vermogen.
Bijvoorbeeld gebruik van homeopathische constitutie therapie en bioresonantie.
2/ het op sporen en wegnemen van blokkerende, ziekmakende factoren.
Bijvoorbeeld door gerichte ontstoring met homeopathisch potenties passend bij de oorzaak of bioresonantie.
3/ het aanpassen van leefstijl.
Bijvoorbeeld aanpassing van voeding, beweging en aandacht voor levenshouding.
Bij alle behandelingen staat het voorkomen van schade aan de patiënt voorop.
 
Het proces van diagnostiek en behandeling is zoveel mogelijk interactief, waarbij patiënt en arts beiden actief aan het herstelproces deelnemen. De patiënt maakt bewuste keuzes in dit proces op grond van door de arts aangedragen volledige en transparante informatie.