Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Hoe wetenschappelijk is homeopathie?

Hoe wetenschappelijk is homeopathie?

Wetenschap, de werkzaamheid van de homeopathie

Zie ook voor een uitgebreider overzicht op de website Homeopathie.nl het onderdeel "wetenschap".

Vaak wordt getwijfeld aan de wetenschappelijke achtergrond van de homeopathie. Vooral de werking van de hoge verdunningen roept weerstand op. "Het zou toch allemaal inbeelding kunnen zijn" en "je moet er in geloven", zijn veel gehoorde kreten.
Zelf had ik bij mijn eerste contact als medisch student ook weerstand tegen deze methode, maar naar gelang ik me er in verdiepte en ook snelle resultaten zag bij niet alleen mensen maar ook dieren, raakte ik overtuigd. Nog altijd geldt “Wie geneest heeft gelijk”, dat doet de homeopathie al meer dan 2 eeuwen en ervaar ik dagelijks in mijn praktijk.
De strijd tussen voor en tegenstanders kan zeer fel zijn. Zo is er momenteel veel ongenuanceerde kritiek te horen, geuit door mensen die zich nauwelijks in de homeopathie hebben verdiept. De laatste jaren komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs ten gunste van de homeopathie, echter het is wel zo dat veel meer onderzoek nog nodig is. Hoe het werkt begrijpen we nog niet. 

Samenvattend:
  • De werking van de similia-regel is onderzocht bij cellen en aangetoond.
  • Homeopathische potenties zijn werkzaam gebleken.
  • Onderzoek naar de werking van homeopathie is van een kwaliteit die te vergelijken is met de kwaliteit van ander medisch onderzoek.
  • Het werkingsmechanisme is nog niet opgehelderd en onderwerp van studie.
Voor uitgebreidere informatie kijkt u in de submenu's.