Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Aanpak

Aanpak

Aanpak

Intake
Na het maken van een eerste afspraak krijgt u een bevestiging met praktijkinformatie toegestuurd. Hieraan toegevoegd zit een vragenlijst. Het doel van de vragenlijst is de voorbereiding van het eerste consult. In het gesprek nemen we de vragenlijst door, inventariseren uw klachten, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik. Ook komen andere items aan bod, zoals voeding en leefwijze.
Hierna kom ik, zo mogelijk, tot een medische diagnose, beoordeel ik de behandelmogelijkheden en maak een behandelplan. Deze punten worden hierna met u besproken en worden kosten ingeschat. Indien akkoord, dan gaan we van start en maken daarvoor een afspraak. Na de intake krijgt u nog geen homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven.

Start behandeling.
In het eerste vervolgconsult, dat meestal binnen 1-2 weken plaatsvindt, wordt de anamnese uitgebreid, een homeopathische diagnose gesteld en een homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven.
Soms wordt een aanvullende bioresonantie-meting uitgevoerd. Praktische adviezen betreffend voeding en leefwijze kunnen worden meegegeven.

Vervolgconsulten.
Tijdens de vervolgconsulten, meestal om de 6-8 weken, bekijken we de reacties op de behandeling. Is het beloop gunstig dan wordt besproken hoe met het homeopathisch geneesmiddel verder te gaan..Zonodig wordt de behandeling bijgesteld. Daarnaast kan worden gezocht naar mogelijke stoorfactoren, die herstel in de weg zitten, bijvoorbeeld met bioresonantie.

Indien de verbetering van klachten zich doorzet kunnen de vervolgconsulten met langere tussenpoos plaatsvinden, bijvoorbeeld om de 3-6 maanden.