Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Klachten

Klachten

Klachten

Door mijn lidmaatschap van de AVIG heb ik mij gebonden aan de gedragscode voor homeopathische artsen.
Tevens ben ik als arts gebonden aan de gedragsregels “niet reguliere behandelwijzen” van de KNMG.
Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u, deze allereerst met mij te bespreken.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de AVIG, en eventueel de klachtenfunctionaris van de AVIG. Indien dit niet leidt tot een aanvaardbare oplossing dan kunt u uw klacht neerleggen bij SGCIG, Stichting Geschillen Instantie Integrale Geneeskunde.