Logo AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) Homeopathie Ede
Overzicht van meta-analyses van homeopathisch onderzoek

Overzicht van meta-analyses van homeopathisch onderzoek

Overzicht meta-analysis van homeopathisch onderzoek

Voor een uitgebreid overzicht zie op  homeopathie.nl het stuk over "Meta-analyses"

De afgelopen jaren zijn er een aantal zogenaamde “meta-analyses” verschenen; dat zijn overzichten en beoordelingen van eerder verschenen onderzoekingen naar effect van homeopathie, dus een soort samenvattende beoordeling. Zo zijn honderden eerdere onderzoeken opnieuw bekeken. De resultaten zijn positief voor de werking van de homeopathie, met kanttekeningen.

Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G
Clinical trials of homeopathy British Medical Journal 1991; 302: 316-323
Meta-analyse van 107 onderzoeken op basis van gevalideerde criteria.
 
 • 77% van de studies laat een positief resultaat van homeopathie zien.
 • De resultaten pleiten ten gunste van de homeopathie, zonder de kwaliteit van het onderzoek in aanmerking te nemen.
 • Het standpunt van de auteurs was dat “het onderzoek geen twijfel laat bestaan dat homeopathie aangeraden kan worden als behandeling voor sommige indicaties”.
 • “Er is een gerechtvaardigde reden voor verder onderzoek in de homeopathie”.

Boissel JP, Cucherat M, Haugh M, Gauthier E
Critical Literature Review on the Effectiveness of Homeopathy: Overview of Data from Homeopathic Medicine Trials. In: Homeopathic Medicine Research Group, Report of the Commission of the European Communities, Directorate-General XII – Science, Research and Development, Directorate E – RTD Actions: Life Sciences and Technologies – Medical Research, December 1996
Rapport voor de Europese Commissie.
Meta-analyse van 15 onderzoeken. Zeer strenge insluitingscriteria. Dataverzameling door de p-waarden (significance-levels) van de belangrijkste uitkomsten van elk onderzoek te combineren.
 
 • De gecombineerde p-waarde voor de 15 onderzoeken was zeer significant (p=0,0002).
 • “Het is waarschijnlijk dat het homeopathisch geneesmiddel effectiever is dan placebo”.
 • Weinig aanwijzingen voor publication-bias.
 • “Meer hooggekwalificeerd onderzoek is noodzakelijk”
   

Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges L, Jonas W.
Are the clinical effects of homoeopathy Placebo effetcs? - A meta-analysis of Placebo-controlled trials. Lancet 1997; 350: 834-843
Meta-analyse van 89 studies. Datacollectie door combineren van kansverhoudingen. Gecombineerde kansverhouding 2,45 (95% CI: 2,05-2,93) ten gunste van homeopathie.
 
 • Kansverhouding voor de 26 best gekwalificeerde studies was 1,66.
  · Enig bewijs van publication-bias in de beschikbare literatuur.
 • De resultaten zijn “niet verenigbaar met de hypothese dat de klinische effecten van homeopathie volledig het gevolg zijn van placebo-effect”.
 • Verder onderzoek is noodzakelijk.

Linde K, Melchart D.
Randomized Controlled Trials of Individualized Homeopathy - A State-of-the-Art Review. J Alternat Complement Med 1998; 4(4): 371-388
Er werden 32 studies onderzocht, waarvan 19 opgenomen in de meta-analyse.
 
 • Individuele homeopathie (dus niet uitgaand van alleen de hoofdklacht, maar van veel meer individuele eigenschappen) was zeer significant effectiever dan placebo (gezamenlijke kansverhouding 1,62; 95%CI: 1,17-2,23).
 • Resultaten betreffende de best gekwalificeerde onderzoeken zijn niet significant.
 • De veelbelovende resultaten zouden de basis kunnen zijn voor herhaling van dit onderzoek.
 • Verder soortgelijk onderzoek is noodzakelijk.


Cucherat M, Haugh M, Gooch M, Boissel J.
Evidence of clinical efficacy of homeopathy - A meta-analysis of clinical trials. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 27-33 .
Deze meta-analyse betrof 16 studies waarin 17 vergelijkende onderzoeken met placebo waren verwerkt. Verzamelen van p-waarden (significantie van de resultaten) laten zeer optimistische uitkomsten zien bij 7 methoden waarbij de resultaten van onderzoek zijn samengevoegd.
 
 • Zeer significant resultaat voor 17 vergelijkende onderzoeken (gezamenlijke p-waarde: p=0,00004), hoewel de resultaten niet significant waren voor de vijf best gekwalificeerde onderzoeken (gezamenlijke p-waarde: p= 0,08).
 • Meer onderzoeken hadden een positief resultaat dan verwacht kon worden op basis van alleen kansberekening.
 • Publication-bias onwaarschijnlijk.
 • Meer goed gestructureerde en goed uitgevoerde studies zijn noodzakelijk.